Have no idea which service to turn to, though want to pay for an essay? Look into our pros and judge one to assist you to deal with the appropriate project write my paper

ANBI

Giften aan Evangeliegemeente De Regenboog zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Regenboog heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. Onderstaande vind je de financiële gegevens, zoals iedere ANBI deze online moet publiceren.

1. Naam van de instelling

Evangeliegemeente de Regenboog

2. RSIN/fiscaal nummer
814201659

3. Contactgegevens
De Grote Pekken 11, 3901 JB, Veenendaal

4. Doelstelling
De gemeente heeft tot doel jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar.

5. Beleidsplan
De leden van Evangeliegemeente De Regenboog verkondigen het evangelie van Jezus Christus tot redding en vernieuwing van mensen tot verheerlijking van God. Deze missie vertaalt zich in vijf concrete opdrachten:

  • Aanbidding – God liefhebben
  • Dienen – Je naaste liefhebben
  • Zending – Discipelen maken
  • Gemeenschap – Doopt hen
  • Discipelschap – Leert hen onderhouden

De Regenboog heeft drie deelgemeenten met elk hun eigen karakter en accenten.

6. Bestuurssamenstelling
Iedere deelgemeente wordt bestuurd door een leidinggevende raad bestaande uit meerdere oudsten en/of diakenen met elk een eigen voorzitter en oudste-voorganger.

7. Beloningsbeleid
De oudste-voorgangers ontvangen een maandelijks honorarium conform gemaakte afspraken in een rechtspositie regeling. Alle overige bestuurders ontvangen geen beloning.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie deze site

9. Financiële verantwoording

EDR Jaarrekening 2017